Vad betyder ekologi?

Tänkte jag skulle klippa in lite betydeleser på just ordet ekologi. Bara för kul liksom. Googladeekologi och på 0,21 sek. fick jag ca. 555 000 träffar.

Håll till godo!

"Ekologi är vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld, det vill säga samspelet mellan biotiska (levande) och abiotiska (icke-levande) faktorer.

Ekologi är vetenskapligt studium av:

  • De levande organismernas förekomst (mängd, antal)
  • Deras geografiska fördelning
  • Hur förekomsten och fördelningen påverkas av interaktionen arterna sinsemellan
  • Hur förekomsten och fördelningen påverkas av miljöns andra (icke-biologiska) egenskaper hos miljön.

Ordet ekologi kommer av tyskans Ökologie, som härleds ur eko-, av grek. oiko- (av oikos "hus", "boning"), och -logia "vetenskap", "lära" (av logos "ord"). Begreppet skapades 1866 av den tyske biologen Ernst Haeckel.

Det är viktigt att hålla isär vetenskapen ekologi och värdeladdade begrepp som 'ekologisk'. Till exempel är effekten av en stor miljökatastrof eller introduktionen av en främmande art i ett system en spännande händelse inom vetenskapen ekologi, medan det knappast anses önskvärt ur ett 'ekologiskt perspektiv'." Wikipedia.

"Ordet ekologi kommer från två grekiska ord; oikos "hus" och logos "lära". Vad ekologi som vetenskap handlar om brukar beskrivas som studiet av relationerna mellan olika levande organismer och mellan dessa och den fysiska omvärld de lever i." Växten och marken.

"Ämnet ekologi behandlar organismer, deras livsmiljöer och sambandet mellan dem. Organismerna växelverkar med varandra på olika nivåer.Populationer, samhällen och ekosystem är olika nivåer inom och mellan vilka en ständig växelverkan sker.

Olika arter förekommer där levnadsförhållandena för dem är lämpliga; alla arter finns inte överallt, de är heller inte utspridda på måfå. Klimatet (t.ex. temperatur, regnmängd, solskenstimmar), marken och förekomst av föda, rovdjur, parasiter och tävlande arter bestämmer var en art kan förekomma. Det område där man normalt hittar en art kallas för artens habitat (livsmiljö).

Ekologi behandlar bl.a. en arts livsmiljö eller habitat, hur populationerna är sammansatta, ålders- och könsfördelingar, hur populationssammansättningen och storleken förändras, växelverkan arter emellan och så vidare. Alla arter har olika ekologi. För att kunna skydda en hotad art och vidta rätt skyddsåtgärder måste man känna till artens ekologi." Helsinki.

Vad är ekologi för Er? ♣


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:Trackback
RSS 2.0